Dumaco

Alfen: Innovatie in energiemarkt door ketenintegratie

Alfen: Innovatie in energiemarkt door ketenintegratie

alfen electriciteit

Hoe maken ketenintegratie en samenwerking innovatie mogelijk in de sterk veranderende energiemarkt? Alfen opereert internationaal in het hart van de energietransitie als specialist in toekomstige energieoplossingen; een combinatie van infrastructuur rondom transformatoren, laadoplossingen voor elektrisch vervoer en de opslag van duurzame energie. Het bedrijf dat 80 jaar geleden begon als leverancier van schakelapparatuur heeft de afgelopen decennia haar positie in de keten uitgebreid.

De rol van leveranciers is in dat succes niet onaanzienlijk. Wat zijn belangrijke voorwaarden voor zo’n samenwerking? Met Bas Lubberts, Manager Purchase bij Alfen NV, bespreken we dit en de rol die leveranciers als Dumaco in dit proces spelen.

Inkoopmanager Bas Lubberts is sinds 10 jaar werkzaam bij het innovatieve bedrijf. Als inkoopmanager staat hij dan ook in nauw contact met de verschillende toeleveranciers, waaronder Dumaco Kampen. Dumaco is de toeleverancier in alle productgroepen met onderdelen zoals behuizingen, roosters en koperen geleidingsonderdelen.

Ketenintegratie: Systemen die elkaar begrijpen

“Integratie in elkaars keten op meerdere niveaus is essentieel voor succesvolle samenwerking en innovatie,” zegt Bas Lubberts. “Het is belangrijk dat we elkaars werkwijzen begrijpen, zodat we goede aansluiting kunnen vinden en daardoor de workload zo laag mogelijk houden voor beide partijen. Wij werken nu met een inkoopportaal waar ook Dumaco op aangesloten is. Momenteel zijn we bezig met de implementatie van de volgende fase waarin we onze ERP systemen middels EDI aan elkaar koppelen. Als je dit goed hebt ingericht dan heeft dat aanzienlijke logistieke en financiële voordelen: snelheid en leveringsbetrouwbaarheid nemen toe en voorraden worden geminimaliseerd.”

De volgende fase: Identificatie op onderdeelniveauBas Lubberts Alfen

De volgende fase laat zich kenmerken door identificatiemogelijkheden op onderdeelniveau.

Bas Lubberts: “Op onze locaties komen dagelijks veel verschillende onderdelen of sub-assemblees binnen van verschillende toeleveranciers. Product-identificatie is hierbij essentieel. Elk onderdeel moet op de juiste plek terecht komen om de productie en assemblage niet te verstoren. Het identificatie proces begint in nauwe samenspraak met onze toeleveranciers.”

Meegroeien als basisvoorwaarde

“Wij zoeken leveranciers die mee kunnen groeien. Meegroeien in capaciteit, kwaliteit, kennis en technologie. Dumaco is zo’n leverancier. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de investeringen die zij doen in klant specifieke oplossingen zoals het uitbreiden van productietechnologie voor de bewerking van koper. Maar ook op het niveau van engineering kunnen we uitstekend met ze schakelen. We zitten regelmatig samen om vraagstukken rondom maakbaarheid, ontwerp en materiaaltechnologie te bespreken. De bij Dumaco aanwezige kennis helpt ons enorm om te kunnen blijven innoveren zonder iets op kwaliteit in te leveren.“

Toekomst

Dumaco’s toekomstvisie heeft tot een aantal veranderingen geleid, ook daar heeft Bas een interessante kijk op:

“De markt is constant in beweging. Om in de toekomst competitief te blijven is het noodzakelijk jezelf continue te blijven verbeteren. Dat geldt zowel voor ons als voor toeleveranciers. Het is dan ook mooi om te zien dat Dumaco ook continue bezig is met verbeteren. Dat Dumaco inmiddels beschikt over vestigingen op zes verschillende locaties in Nederland is een pré voor de toekomst. Vooral als het gaat over risicobeheersing of groei in capaciteit zodat continuïteit voor Alfen gewaarborgd kan worden. Het is een slimme zet geweest dat zij inzetten op schaalgrootte en ketenintegratie.”

Over AlfenAlfen werkzaamheden

Alfen ontwerpt, ontwikkelt en bouwt slimme elektriciteitsnetwerken, energieopslagsystemen en oplaadsystemen voor elektrische auto’s. Het internationale hightechbedrijf brengt deze onderdelen samen in geïntegreerde systemen om te voldoen aan de elektriciteitsvragen van zijn klanten. Daarmee opereren zij in het hart van de energie transitie.

Alfen is marktleider op verschillende fronten in Nederland en ondervindt snelle, internationale groei door te profiteren van hun ‘first mover-advantage’.