Dumaco

Certificeringen

ISO 9001:2015

In de internationale norm ISO 9001 zijn de eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen opgesteld. Kwaliteitssystemen is een breed begrip. Over het algemeen gaat het hierbij om het vermogen van een bedrijf om aan de eisen van de klant te voldoen. Een bedrijf of organisatie die aan deze norm voldoet, is bijvoorbeeld in staat om onnodige bureaucratie te vermijden. Kortom, simpel gezegd draait deze norm om de vraag: kan het bedrijf zich aan haar afspraken houden? Dumaco voldoet aan de eisen van deze de ISO 9001:2015 norm.

Bekijk certificaat

EN1090-1:2009

Alle dragende staalconstructies en onderdelen hiervan dienen te zijn voorzien van een CE-markering. Met deze CE-markering verklaart de fabrikant dat aan alle constructieve eisen is voldaan. Om de CE-markering te halen moeten fabrikanten en toeleveranciers voldoen aan de norm EN1090-1:2009. Dit is een Europese norm voor de prestatiekenmerken van constructieve stalen en aluminium onderdelen, eenmalig of in serie geproduceerd. De norm geldt ook voor stalen onderdelen in staalbetonconstructies, evenals voor bouwpakketten die als bouwproducten op de markt worden gebracht.

Bekijk certificaat

EN15085-2, niveau CL2

Speciaal voor de spoorwegindustrie is de EN15085-2 norm ontwikkeld. De norm gaat over de eisen die er worden gesteld aan het lassen van metalen materialen. Dit geldt voor zowel de productie als het onderhoud van spoorvoertuigen en onderdelen daarvan. De norm is opgedeeld in een aantal niveaus. Dumaco voldoet als lasfabrikant aan deze norm op certificeringsniveau CL2.

Bekijk certificaat

NEN-EN-ISO 14001:2015

De NEN-EN-ISO 14001 is in het leven geroepen om de duurzaamheid van organisatie te verbeteren. Bedrijven kunnen deze internationale norm gebruiken om hun eigen milieubeleid stelselmatig vorm te geven. Bijzonder aan deze norm is dat geen specifieke criteria worden gesteld, maar dat het dient om bedrijven te helpen bij het behalen van hun eigen doelstellingen omtrent milieumanagement. Beoogde resultaten van een milieumanagementsysteem bestaan uit het verbeteren van milieuprestaties, voldoen aan complianceverplichtingen en het bereiken van milieudoelstellingen. Een organisatie kan alleen aan deze norm voldoen als alle eisen ervan zijn opgenomen in hun milieumanagementsysteem en hieraan wordt voldaan.

Bekijk certificaat

ASME

ASME is organisatie die normen ontwikkeld in Amerika. In totaal zijn er zo’n 600 normen ontwikkeld door ASME die betrekking hebben op diverse technische gebieden, zoals bevestigingsmiddelen, sanitair, liften en pijpleidingen. Voldoen aan de ASME-normen is niet verplicht, maar ze worden wel door overheidsinstanties aangehaald als instrumenten om aan hun regelgevingsdoelstellingen te voldoen.

EN 13445

EN 13445 is een norm die regels geeft voor het ontwerp, de fabricage en het testen van drukvaten. De norm geldt ook voor drukhoudende onderdelen.

ISO 14122

De ISO 14122 norm beschrijft de algemene eisen aan de toegang tot stationaire machines. Verder geeft de norm richtlijnen voor de juiste keuze van toegangsmiddelen tot de stationaire machine. Daarbij gaat het om permanent toegangsmiddelen die deel uitmaken van de stationaire machine. Het kan namelijk voorkomen dat de stationaire machine niet direct vanaf de begane grond of vanaf een verdieping toegankelijk is.

EN 14732

De internationale EN 14732 norm specificeert eisen voor de kwalificatie van lasoperatoren. Ook de eisen voor lasaggregaten voor gemechaniseerd en automatisch lassen worden omschreven in deze norm. De EN 14732 norm is nodig wanneer kwalificatietesten van lasoperatoren en -zetters worden vereist voor de toepassing.

EN 15614-1

In deze norm wordt gespecificeerd hoe een tijdelijke lasprocedure genormeerd kan worden door middel van lasproceduretesten. Dit is van toepassing op productielassen, reparatielassen en opbouwlassen. Het primaire doel van de lasprocedurekwalificatie is aan te tonen dat het voor de bouw voorgestelde verbindingsproces in staat is om verbindingen te produceren met de vereiste mechanische eigenschappen voor de beoogde toepassing.

EN 9606

De EN 9606 norm specificeert de eisen voor kwalificatietesten van lassers voor het smeltlassen van staal. De norm geeft een set technische regels voor een systematische kwalificatietest van de lasser. Bovendien maakt deze norm het mogelijk om deze kwalificaties uniform te accepteren, onafhankelijk van het type product, de locatie en de examinator of de exameninstelling. Bij de kwalificatie van lassers wordt de nadruk gelegd op het vermogen van de lasser om de elektrode, lastoorts of lasblaaspijp handmatig te manipuleren en zo een las van aanvaardbare kwaliteit te produceren. Volledig gemechaniseerde en geautomatiseerde lasprocessen vallen hier niet onder.

AWS D1.6

Deze norm beschrijft lasvereisten voor de fabricage en montage van gelaste constructies die onderhevig zijn aan ontwerpspanning en waarbij roestvrijstaal ten minste één van de materialen is gebruikt wordt.

ISO 3834–2:2005

ISO 9001:2020

ISO 14001